1
Llenguatge.

Trobeu sinònims per a paraules com: comunicació Oral