1
Divisió administrativa de França.

Trobeu sinònims per a paraules com: balena franca comuna comuna França antiga comuna de França