3
Avaluar.Trobeu sinònims per a paraules com: computar comtat captar compte completar copçar compilar