1
Compendiar.
Trobeu sinònims per a paraules com: comprimit coprimer oprimir imprimir