1
Compendiar.




Trobeu sinònims per a paraules com: comprimit coprimer oprimir imprimir