1
Complementar.

2
Afinar.


4
Emplenar.

5
Portar a terme.


Trobeu sinònims per a paraules com: comptar complet complicar compactar comportar computar competir