1
Contendir.

Trobeu sinònims per a paraules com: completar comptar competidor compartir computar compadir complir