1
Manar.

2
Capitanejar.

Trobeu sinònims per a paraules com: comanda comanar començar comando comandant comentar demandar