1
Nom de la línia familiar dins el clan (gens) a l'antiga Roma.

Trobeu sinònims per a paraules com: cognom llatí