2
Aixecar la veu.

Trobeu sinònims per a paraules com: clavar aclamar clacar clamor camarí bramar cremar