1
Citació.

Trobeu sinònims per a paraules com: dia cert citació