1
Citació a dia cert.

2
Cita.

3
Menció.

Trobeu sinònims per a paraules com: situació agitació creació estació Mutació exitació Rotació