4
Amollir.

Trobeu sinònims per a paraules com: vessar cossar Cesar cansar passar casar restar