1
Català.

Trobeu sinònims per a paraules com: Catalanes catalans