1
Castanya d'aigua.

2
Castanya de terra.

3
Lligat.

4
Castanya de mar.