1
Casa de pagès.


3
Mansions.


Trobeu sinònims per a paraules com: casa pairal Casa pairal dels Escrivà