1
Cas gramatical.4
Contracció entre el nom casa i l'article salat es quan és usat com un article personal.

5
Cas perdut.

6
Cas de força major.

7
Accident.

8
Cas omís.


10
Fer cas.

Trobeu sinònims per a paraules com: casa cap mas cas de casos CAS Malas Pulgas Cas caritiu Cas privatiu