1
Cas gramatical.4
Contracció entre el nom casa i l'article salat es quan és usat com un article personal.

5
Cas perdut.

6
Cas de força major.


8
Fer cas.

9
Accident.

10
Cas omís.

Trobeu sinònims per a paraules com: casa cap mas cas de casos CAS Malas Pulgas Cas caritiu Cas privatiu