1
Ciutat principal d'una entitat política (país, estat, comarca, etc.)
Antònims: antiga capital

2
Ciutat.