Trobeu sinònims per a paraules com: cap-gros cap-plà galti-roig cap pla galta roig cap de drac cap dur