1
Contracció entre el nom casa i l'article personal en que s'utilitza tan per referir-se a un habitatge com a una família.

2
Ca.