Trobeu sinònims per a paraules com: caminava caminavi caminar caminada afinavo cuinavo dominavo