1
Caminavi.

Trobeu sinònims per a paraules com: caminada caminavo caminaia caminavi caminar afinava cuinava