1
Concatenació.

2
Unitat de longitud.


4
Estringuet.


Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Adena carena cadenat patena nadela caseta cardenal