1
Habitacle fet amb materials poc elaborats: fang, palla, canyes, troncs.