2
Cal.

Trobeu sinònims per a paraules com: cap cas cau car sa va Xa