1
Sistema digital que transfereix dades entre els components d'una computadora o entre computadores.Termes relacionats