1
Enjogassar-se.4
Coixejar.

Trobeu sinònims per a paraules com: brotar notar rotar abocar Petar bocaró acotar