1
Faixar.Trobeu sinònims per a paraules com: solcar abocar brollar bocaró voltar botar baldar