1
Peix de la família dels clupeids, semblant a la sardina però més prim (Engraulis encrasicolus).

Trobeu sinònims per a paraules com: abocar xocar boca tocar botar bogarró caró