1
Remenar.

2
Encunyar.Trobeu sinònims per a paraules com: abatre Batle Katie Katri barra bairó Fabre