1
Cop.

Trobeu sinònims per a paraules com: davallada bacalada batalla batallar ratllada canallada batallador