1
Escaramussa.

2
Lluita.

3
Combat, part d'una guerra.