1
Element de suport per a caminar.

2
Tipus de cèl·lula.

Termes relacionats