1
Bat mitsvà.

Trobeu sinònims per a paraules com: Bat mitsvà bar Bar-Mitzvà