1
Hammam.

Trobeu sinònims per a paraules com: bany