1
Llengua indoeuropea originària de Bengala.

Trobeu sinònims per a paraules com: Bangala banda angula banal baula Gangra baila