1
Assentament humà.

Trobeu sinònims per a paraules com: manera bandera galera babeca cantera Ramera bateria