1
Bandera nacional.
Bandera de la República de Kosovo

Trobeu sinònims per a paraules com: Kosovo Bandera