1
Banc.


3
Direcció relativa.

4
Registre vocal.

5
Greu.

6
Ordinari.

7
Roí.

8
Inferior.

9
Rabassut.

10
Escàs.

11
Miserable.

Termes relacionats