5
Brollar.

Trobeu sinònims per a paraules com: avançat avençar llançar afanar balançar atansar avanç