2
Cuna.

Trobeu sinònims per a paraules com: descendència Trascendència