2
Contracció entre la preposició a i l'article salat es.

Trobeu sinònims per a paraules com: cas mas pas asa ase es vas