1
Armari amb bastiments i portes practicats en el buit d'una paret.

Trobeu sinònims per a paraules com: paret armari