1
Argil·lós.

Trobeu sinònims per a paraules com: argiles