1
Metall preciós, blanc i brillant, molt bon conductor de la calor i de l'electricitat.


Trobeu sinònims per a paraules com: agent arrest adient peix argent argent viu areny augment