1
Morter.

2
Morter de calç, sorra i aigua usat en la construcció.

Trobeu sinònims per a paraules com: arramassar