1
Peix semblant a la sardina, però més gros.

2
Tàxon.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: areny arenga reng areng gràcil Arent Karen arete