1
Paràbola.

Trobeu sinònims per a paraules com: Arc parabòlic Arcs