1
Arc ogival.

Trobeu sinònims per a paraules com: Arc ogival Arcs