1
Arquitectura de procesador.

Trobeu sinònims per a paraules com: MIPS