1
Grup d'illes.

Trobeu sinònims per a paraules com: los